گالری تصاویر


دانشجويان فعال مركز مشاوره و سلامت دانشجويي و كانون كارآفريني 94

دانشجويان فعال درجشنواره ملي حركت و جشن دانشجويان ورودي 94

راهیابی به مرحله مقدماتی بیستمین المپاد علمی دانشجویی 94

دانشجويان موفق در مسابقات(مقام اول در مسابقات ملی پرنده های بدون سرنشین ومقام اول سازه ماكاروني 94

دانشجویان برتر پژوهشی سال 94

هفته مهندی سال 94

هفته مهندسی سال 94

هفته مهندسی سال 94

هفته مهندسی سال 94 -موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری- ستاد اجرایی برگزاری مراسم به همراه جمعی از مسئولین

ساعات حضور انجمن های علمی
   1  2  3  4  5  6