گالری تصاویر


هفته مهندسی سال 94 -موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری- اهدا تندیس گرامیداشت هفته مهندسی به آقای دکتر نصیری توسط آقای دکتر نوعی و مهندس فاضل نسب
   1  2  3  4  5  6