گالری تصاویر


تجلیل از دانشجویان برتر

دانشجويان برتر رشته برق- الكترونيك تحصيلي 94-1393

دانشجويان برتر رشته مهندسي رباتيك 94

دانشجويان برتر مهندسي شهرسازي 94

دانشجويان برتررشته عمران 94

دانشجويان برتر رشته عمران 94

دانشجويان برتر رشته معماري 94

دانشجويان برتر رشته معماري 94

دانشجويان برتر رشته مكانيك 94

دانشجويان برتر رشته نرم افزار 94
   1  2  3  4  5  6