وام شهریه


تاریخ ثبت : ۰۳-۰۳-۹۴
بازدید : ۲۴۳۹

دانشجو واجد شرايط دریافت وام

 • دارا بودن اولويت نياز مالي
 • عدم اشتغال به كار
 • عدم استفاده از بورس تحصيلي، كمك ويا وام موسسات ديگر
 • سپردن سند تعهد محضري با ضامن معتبر در زمان درخواست وام(ضامن حتما بايد كارمند يا بازنشسته ارگانهاي دولتي باشد)
 • ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي(بعنوان دانشجوي تمام وقت)
 • مشروط نبودن در دو نيمسال قبل (دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول و دوم تحصيلي بدون احتساب معدل وام دريافت مي نمايد)
 • وام تحصيلي دانشجوياني كه دو نيمسال مشروط شوند قطع مي شود.
 • دراین مؤسسه كمتر از دو نوبت وام گرفته باشد
 • اسامی دانشجویان واجد شرایط وام از طریق تابلو اعلانات و وب سایت اعلام خواهدشد.

وام شهريه:

دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر 12.000.000 ريال در 4 نوبت و هر نوبت حداكثر 3.000.000 ريال و كارشناسي پيوسته حداكثر 24.000.000 ريال در 8 نوبت دانشجويان كارشناسي ارشد حداكثر 33.000.000 ريال در 3 نوبت و هر نوبت حداكثر 1.100.000 ريال وام دريافت خواهند نمود.

(در صورت افزايش مبالغ توسط صندوق رفاه دانشجويي ضوابط جديد اعمال خواهد شد.)

 

 

 

چگونگي درخواست وام:

كليه دانشجويان متقاضي وام تحصيلي (درصورتيكه شرايط اوليه را دارا باشند) موظفند در ابتداي هر نيمسال تحصيلي نسبت به تكميل برگ درخواست وام اقدام و به امور دانشجويي ارائه نمايند.

مدارک مورد نیاز تقاضای وام تحصیلی شامل

 • كپي صفحه اول شناسنامه
 • كپي كارت ملي
 • كپي كارت دانشجويي
 • كپي حكم كار گزيني ضامن
 • اصل سند تعهد ودونسخه كپي از آن دراندازه برگه A4
 • پر كردن فرم تقاضاي وام و تعهد نامه (فرم شماره 10 صندوق رفاه)
 • تنظيم فرم تعهد دریکی ازدفاتراسنادرسمی
 • تحویل مدارک فوق به واحد دانشجویی

 

دانشجویان عزیزکلیه فرم های مربوط به وام دانشجویی را از طریق وب سایت یا انتشارات مؤسسه می توانند تهیه نمایند.

 

 

 

 

شرايط بازپرداخت وام

 • بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويي ملزم مي باشند جهت وضعيت تحصيلي (فراغت، انصراف، ترك ويا اخراج از تحصيل) طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت وامهاي دريافتي اقدام نمايند.
 • دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي موظفند به محض ترك يا فراغت از تحصيل و قبل از معرفي دانشجويان پسر به حوزه نظام وظيفه و صدور گواهي مدرك تحصيلي، به منظور اشتغال ويا ادامه تحصيل فارغ التحصيلان ويا دانشجويان تارك تحصيل (انصرافي، اخراجي) فهرست اسامي آنان را براساس فرمها و دستور العمل مربوطه به منظور تعيين وضعيت بازپرداخت ديون به صندوق رفاه دانشجويان ارسال نمايند.
 • تاريخ بازپرداخت بدهي فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي 9 ماه پس از فراغت از تحصيل و دانشجوياني كه مشمول انجام خدمت نظام وظيفه مي باشند حداكثر 9ماه بعد از انجام خدمت نظام وظيفه‌آنان خواهد بود.(دانشجوياني كه 9ماه از تاريخ فراغت آنها گذشته باشد ملزم به پرداخت كل مبلغ وام به صورت يكجا مي باشند.)
 • تاركين تحصيل اعم از انصرافي و اخراجي ملزم به تسويه حساب كامل مي باشد.
 • تسليم اصل مدارك تحصيلي و ريزنمرات استفاده كنندگان از وام فقط بعد از استرداد كلي بدهي و انجام تعهدات قانوني ديگر امكان پذير است.
 • دانشجويان بهره مند از وام جهت صدور دفترچه اقساط با مراجعه به امور دانشجويي ودريافت فيش بانكي به ميزان 10% از كل بدهي را به حساب صندوق رفاه دانشجويي واريز مي نمايند.
 • دانشجويان بهره مند از وام از طريق دفترچه اقساط، وام دريافتي را بازپرداخت مي نمايند.
 • مبلغ اقساط ماهانه معادل 2% كل بدهي دانش آموختگان مي باشد.
 • مدت زمان بازپرداخت وام حداقل يك سال و حداكثر پنج سال خواهد بود.
 • موسسه آموزش عالي پس ازصدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهي موقت اقدام خواهد نمود.

دانشجوي بهره مند از وام موظف است پس از اتمام كليه اقساط دفترچه قسط جهت صدور تسويه حساب و دريافت اصل مدرك پايان دوره به دانشگاه مراجعه نمايد