عنوان : روز مهندس سال 92

شرح تصویر : روز مهندس سال 92 در سالن سابکو با حضور دانشجویان و مسئولین - سخنران : ایرج حسابی

تاریخ ثبت : ۱۴۰۲-۰۹-۱۸