عنوان : روز مهندس سال 92

شرح تصویر : روز مهندس سال 92 سالن همایش سابکو

تاریخ ثبت : ۱۴۰۲-۰۹-۱۸