انتخابات اعضای انجمن_علمی_عمران

انتخابات اعضای انجمن_علمی_عمران


تاریخ خبر : ۲۳-۰۲-۹۵    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

انتخابات اعضای انجمن_علمی_عمران مورخ 95/2/18 برگزار گردید. منتخبین راه یافته به انجمن به ترتیب اکثریت آرا به شرح زیر می‌باشد:

آقایان:

1_امیرحسین هاتفی

2_مهدی ظریفیان

3_حمیدرضا حسنی

4_خانم مینا نباتیان

5_خانم حوریه ظریف

و اعضاء علی البدل آقایان

6_سجاد باقرنیا

7_مهدی بختونیا

از تمامی بزرگوارانی که در انجام این انتخابات همکاری نمودند کمال تشکر را داریم .
پرتال دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری